Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Skövde blir Årets Anhörigkommun 2021

Pressmeddelande 9 november 2021

Skövde kommun tilldelas den nya utmärkelsen Årets Anhörigkommun, i tuff konkurrens med 15 andra nominerade kommuner från norr till söder. Priset, som instiftats av Anhörigas Riksförbund, går till den kommun som gör mest för anhöriga. Vinnaren avslöjades på den digitala konferensen Anhörigriksdagen, som startade idag. ”Skövde har en imponerande verksamhet som vi hoppas att fler kan inspireras av”, säger Ann-Marie Högberg, förbundsordförande för Anhörigas Riksförbund.

Syftet med det nya priset Årets Anhörigkommun är att uppmärksamma en kommun som gjort väsentliga insatser för anhöriga. Detta ska i sin tur leda till att kommunerna sporras att förbättra sina insatser och ge förutsättningar att sprida goda exempel.

För att kunna utses till Årets Anhörigkommun ska kommunen ha en verksamhet, eller gjort en speciell insats, som på ett tydligt sätt gynnar anhöriga. Det ska även finnas en tydlig funktion eller tjänst för stöd till anhöriga, till exempel en anhörigkonsulent eller motsvarande. Resurserna till anhörigstödet får inte heller ha minskats under de senaste två åren. Stödet ska omfatta anhöriga till såväl äldre som yngre närstående.

Skövde kommun uppfyller alla dessa kriterier och koras till Årets Anhörigkommun 2021 med följande motivering:
Skövde kommun har ett stöd som gör väsentliga insatser för de anhöriga. Verksamheten gynnar på ett tydligt sätt både unga och vuxna anhöriga i kommunen, oavsett sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder hos den närstående. Det finns ett klart anhörigperspektiv, tydliga mål för verksamheten och tillgänglig information för kommunens invånare på webbplats och i broschyrer. De verksamheter som erbjuds – exempelvis enskilda samtal, olika grupper för anhöriga, både barn och vuxna, och föreläsningar – ger anhöriga möjlighet till individuellt och flexibelt stöd.

– Det känns väldigt roligt att få uppmärksamma en kommun som gör så många bra saker med ett pris. Skövde har en imponerande verksamhet som vi hoppas att fler kan inspireras av, säger Ann-Marie Högberg.

Årets Anhörigkommun är ett pris som kommer på initiativ av medlemmarna i Anhörigas Riksförbund. Medlemmarna har också utifrån sina egna erfarenheter, haft möjlighet att nominera värdiga kommuner.

Den slutgiltiga vinnaren utsågs sedan av en jury på fem personer, bestående av Ann-Margret Blomqvist och Anders Norrman, ledamöter i förbundsstyrelsen, Eva Sandström, Luleå och Lena Hultén, Göteborg, representanter för lokalföreningarna, med förbundets organisationsombudsman Anett Karlsson som sammankallande.

– Det har varit en fantastiskt spännande resa att läsa alla fina motiveringar, och vi fick gå tillbaka flera gånger innan vi lyckades vaska fram en vinnare. Motiveringen för Skövde var väldigt tydlig och förklarade precis hur man jobbar, säger juryledamoten Anders Norrman.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer