Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Skärpta restriktioner gällande besök på äldreboenden

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att införa lokala besöksförbud på äldreboenden.
Hör delar av presskonferens med statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren och kommentarer från Ulrika Björkstén, Vetenskapsradion, om beskedet om lokala förbud på äldreboendena i landet.

I detta radioinslag på Studio Ett, Sveriges Radio, blev vår förbundsordförande Ann-Marie Högberg intervjuad och även Jessica Brorsson, aktivitetsansvarig på Bergsunds vård- och omsorgsboende i Stockholm och Sveriges Radios inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach fick uttala sig.

Lyssna på hela inslaget här: Studio Ett

Bild: Förbundsordförande Ann-Marie Högberg

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer