Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Samtalsserien ”Livet som det kan vara” fortsätter

Livet – som det kan vara!
Välkommen till samtalsserien mellan Ulrika Jannert Kallenberg, journalist och författare, och intressanta inbjudna personer som kommer att tala om livet – som det kan vara!

Vi fortsätter att samtala kring hur man kan gå vidare i livet trots omvälvande livshändelser. Samtalen kommer att vara digitala via Zoom med Ulrika som samtalsledare och du har även möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Tisdagen den 9/2 kl.15.00 – 16.00 – Det enda jag kan göra är att gå

Tisdagen den 23/2 kl.15.00 – 16.00 – Jag behöver Hedvig

Läs mer i vår kalender.

 

 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer