Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Samhällskunskap för anhöriga

Svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund startade under 2022 en digital
föreläsningsserie med namnet Samhällskunskap för anhöriga. Syftet med serien är
att höja kunskapsnivån om vilka utmaningar anhöriga kan ställas inför.
Föreläsningarna togs väl emot och fortsatte under 2023, så vi tar detta vidare under 2024 också.

Här nedanför kan du hitta utdrag och diverse filer från de olika föreläsningarna från 2024:

Tema – Bedrägeri

Tema – Anhöriga & hälsa

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer