Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Samhällskunskap för anhöriga

Tillsammans arrangerar Svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund under året en digital föreläsningsserie med namnet Samhällskunskap för anhöriga.

Den 5 oktober kl.10:00-12:00 är det dags för den tredje föreläsningen i serien och du anmäler dig genom den här länken: https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1921744
OBS! Sista anmälningsdatum 3 oktober.

Föreläsare vid detta tillfälle är Catharina Hellström och Josefine Eklund som bägge arbetar på Länsstyrelsen. De kommer att lyfta temat ”Utmaningar att betala i vardagen, både kontant och digitalt – Vem ansvarar för att systemet fungerar?”

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer