Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Samhällskunskap för anhöriga

Tillsammans arrangerar Svenska Röda Korset och Anhörigas Riksförbund under året en digital föreläsningsserie med namnet Samhällskunskap för anhöriga.

Den 5 oktober kl.10:00-12:00 är det dags för den tredje föreläsningen i serien och du anmäler dig genom den här länken: https://app.eduadmin.se/form/rodakorset/1921744
OBS! Sista anmälningsdatum 3 oktober.

Föreläsare vid detta tillfälle är Catharina Hellström och Josefine Eklund som bägge arbetar på Länsstyrelsen. De kommer att lyfta temat ”Utmaningar att betala i vardagen, både kontant och digitalt – Vem ansvarar för att systemet fungerar?”

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer