Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

”Samhället profiterar på anhörigas kärlek och pliktkänsla”

Det ska vara frivilligt att ge anhörigomsorg i Sverige, slår Socialstyrelsen fast. Men det är långt ifrån hur verkligheten faktiskt ser ut, menar Anhörigas riksförbund.

Detta är en uppföljare till artikeln i Trelleborgs Allehanda förra veckan.

Läs hela den nya artikeln här >>

 

Text: Mandus Örarbäck, Trelleborgs Allehanda
Foto: Tomas Nyberg, Trelleborgs Allehanda

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer