Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Samarbetspartners – Anhörigriksdagen 2021

Sponsorer och samarbetspartners i alfabetisk ordning:


Betaniastiftelsen är en idéburen stiftelse som utifrån en helhetssyn på människan verkar för att utveckla vård och omsorg utan vinstsyfte. Utifrån nationella riktlinjer, och i samverkan med andra, bedriver vi tvärprofessionell kompetensutveckling över hela landet samt på webben.

Vi vill gärna dela med oss av materialet ”Sorgen efter den som inte orkade leva”, som är grunden till samtalet som Ullakarins Nyberg och Björn Eklund.
Häftet (finns på svenska, strax också på engelska, finska och arabiska) finns att beställa i fysisk form, men det går också att ladda ner som PDF och finns som ljudbok på vår hemsida>>

Till materialet finns också en film som vi gärna sprider. Klicka här för att se >>

Beskrivning: I en kompletterande film, i regi av Reuben Sallmander, får vi möta fem närstående till Hamid som tog sitt liv för fem år sedan. Här berättar de närstående om olika stadier av sorgen, hur de har hanterat sin ilska, skuld, tro och kärlek för Hamid, samt hur de mår idag. Filmen gestaltas av skådespelare.Vi är Bräcke diakoni. En snart hundraårig, idéburen stiftelse – men också en innovativ välfärdsaktör.
Att driva projekt är ett sätt för oss att förverkliga vår vision om ett medmänskligare samhälle. Projekten fyller glapp i välfärden som vi har uppmärksammat. De erbjuder kunskap och former för förändring.

Bräcke projekt ”I nöd och lust” utvecklar ett unikt stöd för personer över 65 år som vårdar sin partner i det gemensamma hemmet.

Bräcke projekt Trialogs metoder skapar förståelse och underlättar samspel mellan vuxna personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, deras anhöriga och personal inom vård och omsorg.

Bräcke projekt TrUSt stärker personer med psykisk ohälsa i sitt föräldraskap.


EUROCARERS is the European network representing informal carers and their organisations, irrespective of their age or the particular health and care need of the person they are caring for.
Our aim is to advance the issue of informal care at both national and EU levels by:

Raising awareness of the significant contribution made by carers to health and social care systems and the economy as a whole, and of the need to safeguard this contribution;
Ensuring that EU and national policies take account of carers, i.e. promote social inclusion of carers, the development of support services for carers, enable them to remain active in paid employment and maintain a social life.


Essity-Tena

Det här är TENA
TENA är ett varumärke från Essity, ett ledande företag inom hygien och hälsa. Med över 60 års erfarenhet är TENA det främsta varumärket för inkontinensskydd globalt.* Vi erbjuder ett komplett sortiment av absorberande produkter, hudvård och digitala hälsolösningar som är skräddarsydda för att möta behoven hos varje individ, deras familjer, och vårdpersonal.

Med TENA är Essity i frontlinjen av att utveckla produkter och tjänster som bidrar till att öka värdigheten och livskvalitén hos människor runt om i världen. Våra produkters koldioxidavtryck minskar steg för steg. Vi skyddar inte bara människor, vi skyddar planeten med.

*Euromonitor International Limited; Retail Adult Incontinence, all channels, RSP value sales, Tissue & Hygiene, 2020 edition.Kronans Apotek vill ge anhöriga bra och trygg hjälp.

Därför kan du med tjänsten ”Fråga Farmaceuten” ringa till Kronans Apotek och ställa frågor runt din anhöriges recept, läkemedel och biverkningar.

Kronans Apoteks farmaceuter finns tillgängliga vardagar mellan kl. 8-18 och lördagar mellan kl. 9-14 på telefonnummer 0771-612 612.

 


 

 Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Nka startade sin verksamhet i januari 2008 och verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer som:

  • Förstahandserfarenheter hos anhörigvårdare, brukare och deras organisationer
  • Praktisk erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg
  • Organisatorisk- och policyerfarenhet hos beslutsfattare
  • Vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare.

 

PictureMyLife tillgodoser alla personers rättighet att förmedla och dokumentera sin livsberättelse oavsett kognitiv förmåga. Tjänsten används dagligen inom skola, LSS och äldreomsorg för att underlätta och driva kommunikation i en trygg och säker miljö. PictureMyLife kan laddas ned som app i mobiltelefon eller användas i datorns webbläsare. Läs mer på www.picturemylife.se och prova tjänsten kostnadsfritt i 30 dagar.


 


Vill du veta mer om Röda Korset? Klicka här för en liten film >>

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer över hela världen. Tack vare miljontals volontärer når vi fram, även när det är svårt. För att stärka anhöriga i sin roll, främja psykisk hälsa och ge möjlighet till gemenskap med andra människor i liknande situation, erbjuder vi anhörigstöd. Stödet ges via anhörigcirklar/grupper, hälsofrämjande aktiviteter och nätverksbyggande med personer i likartad situation. Är du intresserad av att bli volontär gå in på www.rodakorset.se.

 


 

 

Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer