Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Samarbete kring barnbok om anhörigskap

Nu inleder Anhörigas Riksförbund ett samarbete med Vildhallon kring barnboken Abella och Kapten: Vilse i stormen.

Linnea Anckers och Thor Rutgersson, foto: Magnus Liam Karlsson mlk.format.com

Vildhallon är ett kreativt kulturföretag baserat i Göteborg som ägs och drivs av kulturentreprenören Mattias Dristig.

I samband med att barnboken Abella och Kapten: Vilse i stormen av Thor Rutgersson och Linnea Anckers ges ut via Vildhallon så inleds ett samarbete mellan parterna. Då barnboken tar upp frågor kring saknad, anhörigskap, sorg och ensamhet är det naturligt att i boken ha med information och kontaktuppgifter till Anhöriglinjen, dit man kan ringa för att få stöd när en anhörig är sjuk eller liknande. (info@anhoriglinjen och 0200-239 500)

”Anhörigas Riksförbund är jätteglada för detta samarbetet. Barn som anhöriga är en målgrupp som i många fall står helt utan stöd. Forskning visar att landets elevhälsovårdsteam har kännedom om mindre än en tredjedel av fallen där barnen axlar en mycket tung roll i sitt anhörigskap. Vi hoppas att denna fantastiska barnbok skall nå många av dessa barn och vara en öppning till samtal som i sin tur leder till att barnen får det stöd de behöver”, säger Julia Charleson, kanslichef på Anhörigas Riksförbund.

Abella och Kapten: Vilse i stormen släpps på Vildhallon i höst, men man kan redan nu förhandsbeställa boken här.

Frågor besvaras av:
Julia Charleson, kanslichef Anhörigas Riksförbund
E-post: julia.charleson@anhorigasriksforbund.se
Mattias Dristig, förlagschef Vildhallon
E-post: dristig@vildhallon.com

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer