Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Rätt att delta – Med stöd av en ställföreträdare

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare är en organisation som arbetar för att hjälpa personer som har lagstadgade volontäruppdrag, såsom gode män, biträdande övervakare, kontaktpersoner, förvaltare och stödpersoner inom psykiatrin.

Just nu driver vi projektet Rätt att delta – Med stöd av en ställföreträdare. Projektet sträcker sig från 2020 till 2023 och är finansierat av Arvsfonden. Målet med projektet är att stärka delaktigheten hos den som har god man samt ge tips på hur man kan få ett bättre samarbete. Det kommer vi göra med hjälp av utbildningar, studiecirklar och informationsmaterial. För mer information se gärna vår hemsida www.rfs.se

Under våren 2021 så håller vi på med att samla in erfarenheter och åsikter från personer som har god man, samt personer som är anhöriga till närstående med god man. Detta underlag kommer ligga till grund för våra utbildningar. Insamlingen sker bland annat genom två digitala enkäter. En som riktar sig till de som har god man själva och en till anhöriga. Vi hoppas att så många som möjligt vill berätta om sina erfarenheter så att vi kan skapa så bra stödmaterial som det bara går!

Om du vill delta i enkäterna så kan du nå dem via nedanstående länkar.
Klicka på den här raden om du är anhörig.
Klicka på den här raden om du har god man.

 

Text: Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare, www.rfs.se

 
EXTRAKONGRESS 2021

EXTRAKONGRESS 2021

Du vet väl att Anhörigas Riksförbunds extrakongress 2021 går av stapeln 16-17 april.

   Läs mer här

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer