Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Protokoll från Anhörigas Riksförbund Kongress 2020

Förbundsstyrelsen var tvungna att ta ställning till hur vi skulle hantera situationen med att vi på grund av Coronapandemin fick skjuta upp vår kongress, som var planerad till den 17–18 april. Ingenting talade för att alla restriktioner skulle upphöra efter sommaren, så därför – för att följa alla stadgar och lagar – genomförde vi en poströstningsprocedur 10-17 augusti och ett fysiskt rösträkningsmöte i Varberg 20 augusti.

Protokollet från detta rösträkningsmöte finns att läsa här: Kongressprotokoll 2020 Anhörigas Riksförbund

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer