fbpx
Startsida > Projekt > Egen styrka

Under september 2013 påbörjade Riksförbundet Attention det treåriga projektet Egen styrka. Projektet ska identifiera de specifika svårigheter som föräldrar till barn med autismspektrumstörning upplever.

Med hjälp av nya nätverk, utbildningsinsatser och informationsmaterial ska projektet inspirera till strategier för att motverka utbrändhet och stress hos gruppen.

Attentions webbplats