Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Programmet är klart för ”Livets Möjligheter”

Programmet för konferensen Livets möjligheter är nu klart. 

Nu har Nationellt kompetenscentrum anhöriga släppt programmet för konferensen Livets möjligheter som anordnas den 24-25 oktober. Programmet innehåller ett stort antal intressanta föreläsningar och workshops som på olika sätt belyser konferensens tema: ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare”.

 
Under konferensen har du som deltagare möjlighet att utbyta erfarenheter och få ny kunskap inom området. Här får du ta del av anhörigas egna berättelser, aktuella studier, projekt, metoder och verktyg, samt erfarenheter från verksamheter runt om i landet.
 
De två dagarna modereras av Gunilla Matheny, en pionjär inom utvecklingen av stöd till anhöriga och sakkunnig i anhörigstödsfrågor. Inledningstalar gör Bengt Westerberg, tidigare socialminister som har haft stor betydelse för handikappolitiken på 1990-talet då den förstärkta rättighetslagstiftningen på handikappområdet tillkom och beslutet om LSS fattades.
 
 
Konferensen anordnas på Clarion Hotel i Stockholm, men det finns också möjlighet att delta digitalt. Vid digitalt deltagande får du tillgång till alla gemensamma föreläsningar och merparten av seminarierna.
 
Konferensen vänder sig främst till anhöriga, personal och beslutsfattare men andra intresserade är givetvis också välkomna.
 
Det går fortfarande bra att anmäla sig till konferensen, oavsett om du vill delta fysiskt eller digitalt. Sista anmälningsdag är 16 oktober.
 
 
Mer information om konferensen och deltagaravgifter hittar du på Nka:s webbsida >>
 
Konferensen anordnas av Nka i samarbete med Anhörigas Riksförbund, Bräcke diakoni, Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet, Centrum för sällsynta diagnoser, FUB, RBU, Svensk neuropediatrisk förening, Stiftelsen JAG, Synskadades riksförbund och Ågrenska.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer