Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Anhörigas Riksförbund redo tackla viktiga utmaningar med nya krafter

PRESSMEDDELANDE 29 APRIL 2021

Anhörigas Riksförbund redo tackla viktiga utmaningar med nya krafter

När Anhörigas Riksförbund höll sin digitala extra kongress den 16–17 april tog flera nya krafter plats i styrelsen. Som ny vice ordförande valdes riksdagsledamoten Marléne Lund Kopparklint från Karlstad.

De nya krafterna innebär både en välkommen föryngring och en jämnare könsfördelning. Ann-Marie Högberg, Huddinge, fortsätter som ordförande ytterligare en mandatperiod, en post hon innehaft sedan 2015.
– Det känns väldigt stimulerande att med en ny styrelse arbeta vidare med bättre villkor för anhöriga och där vi nu tydligare kommer att sätta mer fokus på de osynliga anhöriggrupperna som barn och de med närstående med psykisk ohälsa, säger Ann-Marie Högberg.

Marléne Lund Kopparklint har ett omvittnat engagemang för just barn i utsatta familjer och hon själv växte själv upp under svåra förhållanden, vilket hon också skrivit två böcker om. Idag sitter hon i riksdagen, där hon bland annat startat Riksdagens Anhörignätverk.
– Som vice ordförande vill jag lyfta barn än mer. Det uppskattas att det finns drygt 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som hjälper eller vårdar en närstående men då räknar vi inte med de 500 000 barn som växer upp under otrygga omständigheter och som också är anhöriga, säger Marléne Lund Kopparklint.

En av de frågor som förbundet vill uppmärksamma är just barn som anhöriga. Sjutton procent av alla barn i Sverige lever i familjer där de tvingas uppleva våld i nära relation, missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa med alla de negativa konsekvenser det har. Som en konsekvens av våld i nära relation vistas minst 6 000 barn i skyddat boende, enligt en rapport från Sveriges Stadsmissioner och Bris.
– Vi behöver lyfta alla dessa barn som växer upp med vårdnadshavare som inte mäktar med sitt föräldraskap av olika anledningar. Barn ska inte berövas sin barndom för att de inte blir sedda och får rätt stöd, Marléne Lund Kopparklint.

Anhörigas Riksförbund får nu en stark ledarduo som tillsammans med övriga styrelsen står redo att ta sig an de viktiga utmaningar som inte minst pandemin satt ljuset på.
– Andra utmaningar nu är att se till att stödet för anhöriga blir mer likvärdigt över hela landet när en nationell anhörigstrategi ska tas fram och en ny äldreomsorgslag utredas. Det är också viktigt att erfarenheterna av de brister som framkommit under covid-19 pandemin, leder till verkliga förbättringar, säger Ann-Marie Högberg.

Kontakt
Ann-Marie Högberg, förbundsordförande, Anhörigas Riksförbund, tel. 0708-79 00 93, ann-marie.hogberg@anhorigasriksforbund.se

Marléne Lund Kopparklint, vice förbundsordförande, Anhörigas Riksförbund, tel. 070-614 14 90, marlene.lund.kopparklint@anhorigasriksforbund.se

Foto på Ann-Marie Högberg: Linnea Bengtsson
Foto på Marléne Lund Kopparklint: Kopparcommunication AB
Text: Michael Nystås, Kommunikatör Anhörigas Riksförbund


FAKTA
Intressepolitiskt program
Förbundet prioriterar fem områden i sitt intressepolitiska program som även uppdaterades under extra kongressen:
1. Erbjud lagstadgat stöd till anhöriga i alla kommuner.
2. Tydliggör hälso- och sjukvårdens ansvar för att involvera anhöriga.
3. Förena anhörigomsorg/vård med förvärvsarbete.
4. Garantera ekonomiska rättigheter och trygghet för anhöriga.
5. Uppmärksamma jämställdhetsaspekterna.

Den nya styrelsen i sin helhet:
Ann-Marie Högberg, Huddinge, ordförande (omval)
Marléne Lund Kopparklint, Karlstad, vice förbundsordförande (nyval)

Ledamöter
Ulf Ekberg, Sigtuna (nyval)
Anders Norrman, Göteborg (nyval)
Ingrid Sandelin, Hörby (omval)
Eva Sixt, Göteborg (omval)
Sandra Wessel, Piteå (nyval)

Ersättare

Ann-Margret Blomqvist, Finspång (omval) och Elisabeth Ljungström, Göteborg (nyval).

ANHÖRIGAS RIKSFÖRBUND
www.anhorigasriksforbund.se
Anhörigas Riksförbund bildades 1996 och är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation. Vi verkar för anhöriga till människor, som på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller ålder, behöver hjälp att klara sin vardag. Anhörigas Riksförbund organiserar 5 000 medlemmar i snart 60 lokalföreningar runt om i landet.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer