Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Piteå

Välkommen till Anhörigföreningen i Piteå!

Anhörigföreningen i Piteå är en nystartad förening som har uppkommit på grund av många anhörigas berättelser om olika svårigheter i vardagen.

Kontakt

Postadress:
Anhörigföreningen i Piteå
Kyrkbrogatan 10A
941 31 Piteå
E-post:

Medlemskap

Som medlem i Anhörigföreningen Piteå kan vi erbjuda dig följande:

  • – Gemenskap
  • – Dela erfarenheter
  • – Stöd och råd i vardagen
  • – Privata samtal (sekretess och tystnadsplikt tillämpas)
  • – Informationsträffar för anhöriga i närområdena
  • – Föreläsningar

Medlemsavgiften är 100:- per familj och år
Betalas in på Bankgiro 494-7644
eller via Swish 123 319 149 1
Glöm ej att skriva namn och adress!

Som medlem i Anhörigföreningen är du också medlem i Anhörigas Riksförbund.
Riksförbundet stödjer de lokala anhörigföreningarna och arbetar för att anhöriga ska
få det bättre landet över. Du får även Anhörigas Riksförbunds
medlemstidning Vi anhöriga med 4 nummer/år.
Läs mer om Anhörigas Riksförbund på webben:
www.anhorigasriksforbund.se

Tidigare program hittar du här

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer