Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Piteå

Välkommen till Anhörigföreningen i Piteå!

Anhörigföreningen i Piteå är en nystartad förening som har uppkommit på grund av många anhörigas berättelser om olika svårigheter i vardagen.

Medlemskap

Som medlem i Anhörigföreningen Piteå kan vi erbjuda dig följande:

  • – Gemenskap
  • – Dela erfarenheter
  • – Stöd och råd i vardagen
  • – Privata samtal (sekretess och tystnadsplikt tillämpas)
  • – Informationsträffar för anhöriga i närområdena
  • – Föreläsningar

Medlemsavgiften är 100:- per familj och år
Betalas in på Bankgiro 494-7644
eller via Swish 123 319 149 1
Glöm ej att skriva namn och adress!

Som medlem i Anhörigföreningen är du också medlem i Anhörigas Riksförbund.
Riksförbundet stödjer de lokala anhörigföreningarna och arbetar för att anhöriga ska
få det bättre landet över. Du får även Anhörigas Riksförbunds
medlemstidning Vi anhöriga med 4 nummer/år.
Läs mer om Anhörigas Riksförbund på webben:
www.anhorigasriksforbund.se

Program hösten 2018

Medlemsmöte 20/9
Förbundsinformation: Anett Karlsson,
ombudsman på Anhörigas Riksförbund
om Anhörig – vad betyder det?

Anhörigdag i Piteå 15/10
Tid kl.14 -17  Drop in
Plats: Lyan, Prästgårdsgatan 3
Vi bjuder på kaffe & fika. Kom och träffa oss!
Anhörigföreningen Piteå
Piteå kommuns anhörigstöd

Medlemsmöte 14/11
Föreläsning: Jonas Enmark om
Att vara anhörig – hur gör man för att orka?

Medlemsmöte 10/12
Julfika med underhållning av Morgan Stenberg

MVH/Inga-Britt Sandström och Elisabeth Swills

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer