Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Pensionsmyndigheten informerar

Har du rätt till bostadstillägg?

Har du rätt till äldreförsörjningsstöd?

Den informationen och mycket annat kan du hitta på Pensionsmyndighetens hemsida: www.pensionsmyndigheten.se

Informationen finns även i form av tryckta broschyrer som kan beställas via e-post: broschyrer@pensionsmyndigheten.se

Ange broschyr:

• PM 7676 för bostadstillägg

• PM 7679 för äldreförsörjningsstöd

• PM 7679 eng för äldreförsörjningsstöd på engelska. (Denna broschyr är under uppdatering och kan för närvarande inte beställas men kommer att kunna beställas längre fram)

Glöm inte att ange antal broschyrer och leveransadress vid beställning.

Har du frågor till Pensionsmyndigheten så ring deras kundservice 0771 – 776 776 eller via e-post.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer