Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Papporna som vill lyfta varandra och andra

Artikel av Anna Pella från Nkas hemsida

När deras vägar möttes fattade de omedelbart tycke för varandra. Förutom att Niclas Wennerlund, Patrik Blomqvist och Niclas Lernberger är funkispappor delar de också värderingar om livet.

I sin föreläsning på Anhörigriksdagen 2021 pratade de om sina erfarenheter av att våga öppna upp och vara sårbar, och att i detta upptäcka att man inte är ensam.

Det är lätt att tro att man inte duger, räcker till och att ständigt leva med dåligt samvete, säger Niclas Lernberger.

Läs hela artikeln här >>

Text: Anna Pella, NKA

Om du ännu inte har sett föreläsningarna från Anhörigriksdagen 2021 finns det fortfarande möjlighet till det fram till 1 mars 2022. Fullt föreläsningsprogram och hur du köper biljetter hittar du här >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer