Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ordförande i Upplands-Bros Anhörigförening avtackas

Publicerat på Upplands-Bro kommunsida 30 mars, 2022

Anhörigföreningens ordförande avtackad

I helgen avtackades en av prominenserna inom Upplands-Bro anhörigförening. Alf Andersson har varit styrelsemedlem sedan starten 2003, ordförande de senaste sex åren, och betytt mycket för föreningens utveckling.

– Alfs insats och anhörigföreningens arbete har varit ovärderligt för de familjer och personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålderdom behöver hjälp med att klara vardagen, säger Ida Texell, kommundirektör som deltog i avtackningen.

Läs hela inlägget här >>

Text & bild: Upplands-Bro kommun

 

Vi på Anhörigas Riksförbund instämmer tillfullo med kommundirektör Ida Texells yttrande. Alfs insats har varit helt fantastisk och ovärderligt både på lokal nivå och för riksförbundet på nationell nivå.
Stort tack, Alf!

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer