Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nytt nordiskt nätverk ska stärka anhörigas rättigheter

Tillsammans med sina systerorganisationer i Danmark, Finland och Norge har Anhörigas Riksförbund grundat ett nytt nätverk, Nordic Carers Forum. Syftet är att stärka anhörigas rättigheter, bland annat genom forskning. ”Genom att vi utbyter erfarenheter, och pressar på för mer forskning om anhörigas situation kan vi hjälpas åt att uppmärksamma och förbättra anhörigas villkor, säger Ann-Marie Högberg, förbundsordförande i Anhörigas Riksförbund.


Det var på ett möte i Oslo den 17 mars, där bland andra förbundets kanslichef Julia Charleson deltog, som det nya nätverket bildades. Med på plats fanns även representanter från de norska, danska och finska anhörigorganisationerna.

Gemensamt för organisationerna är en oro för anhörigskapets framtid, eftersom en kraftigt åldrande befolkning gör att vårdansvar i allt högre grad faller på familjemedlemmar i yrkesverksam ålder, anhörigvårdare samt till och med grannar och vänner. I de nordiska länderna står anhöriga för minst 50 procent av vården av närstående. I Sverige står anhöriga för 75 % av all omsorg som sker i hemmet.

Brist på personal inom hälso- och sjukvården samt brist på offentlig service i relation till behoven bidrar ytterligare till att pressen på anhöriga ökar. Det nordiska välfärdssamhället grundar sig på att både män och kvinnor yrkesarbetar samt att skatt på inkomster uppbärs. Därför behövs nya lösningar för att kunna kombinera yrkesarbete och anhörigskap.

Syftet med Nordic Carers Forum är att främja samnordisk forskning inom anhörigområdet och att ur anhörigas synvinkel utveckla rättvisa lösningar. För att politiska beslut ska kunna riktas mot en socialt och ekonomiskt hållbar vård och omsorg, behövs forskning på hur ett anhörigskap påverkar jämlikhet, jämställdhet och ekonomi. I Sverige räknar man med att 140 000 anhöriga tvingas att gå ner i arbetstid eller säga upp sig för att hinna med sitt anhörigskap.

– Det är väldigt positivt att vi fått till stånd ett nordiskt forum för anhöriga. De nordiska länderna har liknande utmaningar med allt större omsorgsbehov som ökar pressen på anhöriga. Genom att vi utbyter erfarenheter, och pressar på för mer forskning om anhörigas situation kan vi hjälpas åt att uppmärksamma och förbättra anhörigas villkor, säger Ann-Marie Högberg, förbundsordförande för Anhörigas Riksförbund.

Med på mötet som särskilt inbjudna gäster och åhörare var Tone Wilhelmsen Trøen och Tobias Drevland Lund, ledamöter i Norges riksdag Stortinget. Tone Wilhelmsen Trøen är även vice ordförande i Utskottet för välfärd i Norden inom Nordiska rådet. Tobias Drevland Lund är ledamot i samma utskott. Båda är intresserade av möjligheterna att kombinera arbetsliv och anhörigskap. De lovade att ta med sig frågan och lyfta den i utskottet.

Nordic Carers Forum kommer att ha ett roterande ordförandeskap med Norge som första ordförandeland. Nätverket samarbetar också med Eurocarers, det europeiska nätverket för anhörigorganisationer.

Kontaktuppgifter:
Julia Charleson, kanslichef, Anhörigas Riksförbund, tel. 010-155 70 65, julia.charleson@anhorigasriksforbund.se

Ann-Marie Högberg, förbundsordförande, Anhörigas Riksförbund, tel. 0708-79 00 93, ann-marie.hogberg@anhorigasriksforbund.se

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer