Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nytt nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg invigt

Förbundsordförande Ann-Marie Högberg deltog när Sveriges nya nationella kompetenscentrum för äldreomsorg invigdes den 11 augusti. Vid ceremonin på Socialstyrelsen medverkade även socialminister Lena Hallengren, Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell och Marta Szebehely, professor emeritus i socialt arbete med inriktning mot äldre.

– Inrättandet av ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg är ett viktigt steg i regeringens arbete för att lyfta, trygga och modernisera svensk äldreomsorg. Kompetenscentrumet ges en strategisk placering vid Socialstyrelsen med goda förutsättningar att skapa en överblick av äldreomsorgen, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen ska genom kompetenscentrumet samla in information för att öka kunskapen om äldreomsorg på nationell nivå. Uppdraget förväntas leda till ökad kännedom om kommunernas och verksamheternas organisation, deras förutsättningar och utmaningar när det gäller att bedriva äldreomsorg samt bidra till utveckling och införandet av stöd och nya arbetssätt i kommuner och verksamheter.

På bilden f.v.: Lena Hallengren, Ann-Marie Högberg och Marta Szebehely

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer