Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nyheter

Anhöriga till riskgrupper kräver tidig vaccinering

Personer som bor på särskilda boenden för äldre, personer som har hemtjänst, samt deras vårdpersonal och hushållskontakter, är prioriterade när Sverige får sina vaccindoser. Men nu ifrågasätter flera aktörer att de inte ingår i den första prioriteringen. Personer över 70 år och personal inom vård och omsorg är prioriterade när Sverige ska börja vaccinera. Inom […]

   Läs hela reportaget här

Projektfinansiering säkrad för #vägraskuld

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland i samarbete med Anhörigas Riksförbund får stöd med drygt 5,5 miljoner kronor från Arvsfonden för projektet #vägraskuld Projektet vänder sig till unga anhöriga, där anhörig är någon som regelbundet vårdar, stödjer eller hjälper en närstående. Det kan vara familjemedlem, släkting eller vän. Syftet med projektet är att stärka, stötta och synliggöra […]

   Läs hela reportaget här

Hur har Covid-19 påverkat dig som anhörig?

Är du över 18 år och ger stöd och vård till en närstående? Då vill vi uppmuntra dig att hjälpa till genom att bidra med dina värdefulla erfarenheter och upplevelser. Denna enkät är framtagen av Nka som av Socialstyrelsen fått i uppdrag att undersöka Covid 19-pandemins påverkan på anhöriga och deras hälsa. Enkäten vänder sig […]

   Läs hela reportaget här

Socialstyrelsens underlag till en nationell anhörigstrategi

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att ta fram ett underlag till en nationell strategi för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående äldre personer. I genomförandet av uppdraget har Socialstyrelsen samverkat med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Underlaget publicerades under tisdagen.   Hösten 2019 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att […]

   Läs hela reportaget här

Skärpta restriktioner gällande besök på äldreboenden

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten möjlighet att införa lokala besöksförbud på äldreboenden. Hör delar av presskonferens med statsminister Stefan Löfven, socialminister Lena Hallengren och kommentarer från Ulrika Björkstén, Vetenskapsradion, om beskedet om lokala förbud på äldreboendena i landet. I detta radioinslag på Studio Ett, Sveriges Radio, blev vår förbundsordförande Ann-Marie Högberg intervjuad och även Jessica Brorsson, aktivitetsansvarig […]

   Läs hela reportaget här

Information från Nationella kvalitetsregister för bukspottskörtelcancer

Poya Ghorbani, kirurg på Karolinska Universitetssjukhuset och medlem i styrgruppen för ”Nationella kvalitetsregister för bukspottskörtelcancer”, säger: – Cancer i bukspottskörteln (pancreas) är en av de cancertyper med sämst prognos, där 5-års-överlevnaden understiger 5%. Anhörigas Riksförbund vill nu – i samverkan med styrgruppen för det ”Nationella kvalitetsregister för bukspottkörtelcancer” – vara med och bidra med spridningen […]

   Läs hela reportaget här