Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nyheter

”Närståendevård är en del av livet”

Att låta närståendevårdare dela med sig av sina erfarenheter till andra genom ett erfarenhetsmentorskap är ett koncept som just nu testas i Österbotten. Den 11–12 oktober 2019 samlades 25 tidigare närståendevårdare ute på Alskat lägergård i Korsholm för att lära sig mer om hur en erfarenhetsmentor genom kamratstöd kan hjälpa nuvarande närståendevårdare.   Initiativtagare till […]

   Läs hela reportaget här

Rätt att delta – Med stöd av en ställföreträdare

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare är en organisation som arbetar för att hjälpa personer som har lagstadgade volontäruppdrag, såsom gode män, biträdande övervakare, kontaktpersoner, förvaltare och stödpersoner inom psykiatrin. Just nu driver vi projektet Rätt att delta – Med stöd av en ställföreträdare. Projektet sträcker sig från 2020 till 2023 och är finansierat av Arvsfonden. Målet med […]

   Läs hela reportaget här

Ny broschyr från SKR – Råd för psykisk hälsa

Sveriges kommuner och regioner har tagit fram en ny broschyr med råd för psykisk hälsa. Lättillgänlig, lättläst och med många bra råd spaltas upp  och visar vad och hur man kan göra för att förbättra eller bibehålla en god psykisk hälsa. Med anledning av coronapandemin har SKR tagit initiativ till en stödlista som uppdateras löpande […]

   Läs hela reportaget här

Ny kommunikatör på Anhörigas Riksförbund

Tillskott på kansliet… Michael Nystås är ny kommunikatör på Anhörigas Riksförbund sedan den 1 mars 2021. Vi välkomnar Michael och hans kommunikationskompetens på kansliet!    Han är journalist i botten med lång erfarenhet som tidningsreporter och kommer närmast från Chalmers tekniska högskola i Göteborg, där han var verksam i över 21 år. Genom åren har […]

   Läs hela reportaget här

Livets möjligheter 2022 – Save the date

Den 24-25 oktober 2022 anordnar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) konferensen Livets möjligheter på Clarion Hotel i Stockholm. Temat för konferensen är ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare”. Under de två dagarna kommer deltagarna få ta del av föreläsningar och samtal som vi hoppas kan ge ny kunskap och inspiration. Konferensen vänder […]

   Läs hela reportaget här

Psykiatrireformen

Under Anhörigriksdagen 2020 hade vi Åsa Moberg som föreläste tillsammans med Anna Fredriksson om boken ”De omöjliga” och psykiatrireformen.   Nu har det gått 25 år sedan psykiatrireformen och här kommer ett intressant inslag från Sveriges Radio om det ämnet. https://sverigesradio.se/artikel/7378706 Fotografi: Psykiatriker Ing-Marie Wieselgren framför tidigare Ulleråkers mentalsjukhus där hon började jobba 1983. Fotograf: […]

   Läs hela reportaget här