Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Utbildning för anhörigkonsulenter

Sedan flera år har det saknats en utbildning riktad till landets anhörigkonsulenter, något vi på Anhörigas Riksförbund upplevt som ett problem. Det händer till och med att vi får mejl eller telefonsamtal från nyanställda anhörigkonsulenter som vill ha information från oss på förbundet om vad de ska göra. Det är naturligtvis inte en acceptabel situation, vare sig för den enskilde konsulenten eller de anhöriga som hen ska hjälpa.

Även från politiskt håll har behovet lyfts, senast av socialminister Lena Hallengren i ett möte med Nationellt kompetenscentrum anhöriga tidigare i år. Anhörigas Riksförbund har hörsammat behovet och antar nu utmaningen. I ett samarbete med Helsjöns folkhögskola startar vi till hösten en anhörigkonsulentutbildning. Utbildningen blir den första i landet på folkhögskolenivå.

I första skedet blir det en fördjupningskurs som vänder sig till de som redan arbetar som anhörigkonsulent men som känner ett behov av fördjupade kunskaper. Det blir en ettårig halvfartsutbildning på distans med sammanlagt sex tredagarsträffar, jämt fördelade över året. Dessa träffar blir naturligtvis utmärkta tillfällen för att möta och dela erfarenheter med andra anhörigkonsulenter från hela landet.

På sikt hoppas vi även kunna starta en grundutbildning för den som vill bli anhörigkonsulent. Under våren kommer en arbetsgrupp jobba med att ta fram en kursplan, men redan nu kan vi berätta att utbildningen kommer beröra ämnen som juridik, etik och samtalsmetodik samt att det kommer finnas mycket utrymme för processinriktat arbete som utgår ifrån verkliga fall.

Kursdeltagaren ska efter avslutad kurs kunna:

  • Analysera innebörder av anhörigomsorg ur olika perspektiv
  • Ha kunskap om och reflektera över juridiken kopplat till arbetsfältet.
  • Ha kunskaper om samtalsmetodik och ha ett pedagogiskt förhållningssätt.
  • Ha ett professionellt bemötande av anhöriga i olika situationer samt reflektera över egna attityder och värderingar.
  • Se sin roll som anhörigkonsulent ur olika perspektiv.

Kursprogram

Anmälningsformulär

Hjälp oss att sprida information om utbildningen och hör gärna av dig till oss på Anhörigas Riksförbunds kansli eller till Helsjöns folkhögskola om du vill veta mer!

Helsjöns folkhögskola grundades 1953, vackert belägen på landet i triangeln Varberg, Göteborg och Borås. Den är en av landets många rörelsefolkhögskolor och huvudmän är bland annat Göteborgs stift, Göteborg stadsmission och Studieförbundet Sensus. Andra utbildningar som Helsjöns Folkhögskola erbjuder är musiklinjen, lärarassistentutbildningen och allmän kurs. De ger även en del andra distanskurser som vänder sig till yrkesverksamma personer. Vill du veta mer om Helsjöns folkhögskola kika in på deras hemsida.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer