Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ny studie om anhörigas erfarenheter under pandemin

Anhörigas Riksförbund har, i samarbete med Malmö universitet, genomfört en studie om anhörigas erfarenheter under covid-19-pandemin. Studien finns sammanfattad i en folder du kan ladda ner här >>

 
Resultaten i sin helhet kan du ta del av i rapporten ”Den enes stödkorsett, den andres tvångströja?” (ISBN 978-985970-4-2), som presenteras senare och som kommer att finnas för nedladdning på denna sida.
 
Syftet med studien har varit att samla in berättelser om hur anhöriga har påverkats på olika sätt i sin vardag under pandemin.
I Vi Anhöriga nr 2 2021 berättar projektledaren Martina Takter om arbetet med studien:
”Det kan handla om allt från matinköp till existentiella funderingar och insikter”, säger hon.
Martina Takter medverkade även i ett studiosamtal på Anhörigriksdagen 2021.
 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer