Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ny metod för elevhälsan att stötta anhöriga barn

Pressmeddelande, 6 oktober 2022

I skrivande stund är klockan 10 en helt vanlig onsdag och runt om i landet befinner sig tusentals barn i sina klassrum. För vissa är det riktigt tungt. Istället för matematik, svenska eller något annat ämne är det andra tankar som snurrar i huvudet. ”Barn som är anhöriga till någon med psykisk ohälsa, missbruksproblematik eller svår fysisk sjukdom tar ofta ett mycket stort ansvar för sin familjesituation. Många mår väldigt dåligt”, säger Marie Rydell, projektledare på Anhörigas Riksförbund. 

I ett projekt finansierat av Socialstyrelsen tog Anhörigas Riksförbund under 2021 fram en metod för elevhälsan att hitta och identifiera dessa barn. Forskning visar nämligen att elevhälsan på Sveriges grundskolor sällan får kännedom om barn som är anhöriga.
– Många barn gör allt för att dölja sin situation men all sorg kan också göra att barnet blir ledsen, arg och beter sig stökigt på lektionerna. Skolarbetet kan bli lidande och lärarna har svårt att stötta på rätt sätt.

Utan vetskap och kunskap kan inte elevhälsan ge dessa barn det stöd de behöver. Risken finns också att barn i onödan utreds för diagnoser på grund av sitt beteende, när det egentligen handlar om en svår anhörigsituation.
– De får inte alls samma förutsättningar till en bra skolgång som sina klasskamrater, menar Marie Rydell.

Material tillgängligt för nedladdning
Materialet som tagits fram består av lärarhandledningar, PowerPoints och diskussionsbilder som pedagoger kan använda sig av under lektionstid. Det är tänkt att ge stöd i arbetet med att identifiera anhöriga men också tips på hur man som pedagog kan arbeta vidare och stötta dessa barn utifrån deras individuella behov.

Marie Rydell berättar att materialet finns tillgängligt på Anhörigas Riksförbunds hemsida för alla att ladda ner. Det lanseras nu i samband med nationella anhörigdagen den 6 oktober.
– Vi jobbar också för ett ökat samarbete mellan olika samhällsinstanser, som vård och skola. Med ändrade sekretesslagar och samtycke från familjen skulle till exempel vården kunna informera elevhälsan om anhöriga barn. Det är vi vuxna som ska ta det stora ansvaret, inte barnen, avslutar Marie Rydell.

Förbundsordförande Ann-Marie Högberg betonar frågans betydelse:
– Barn som anhöriga är en grupp som det finns stor anledning att stärka stödet till och utöka kunskapen om, och som skolan i många fall inte ens känner till, säger hon.

KONTAKT:
Marie Rydell, projektledare, Anhörigas Riksförbund, marie.rydell@anhorigasriksforbund.se, tel. 010-155 70 63

BILDTEXT:
Marie Rydell har lett arbetet med att skapa det nya metodmaterialet för att skolan lättare ska kunna nå barn som är anhöriga. Fotograf: Michael Nystås/Anhörigas Riksförbund

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer