Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ny digital medlemsförmån

Nu lanserar vi på Anhörigas Riksförbund en ny medlemsförmån i samarbete med Göteborgs Universitet. Anhörighälsa, eller Prius Health, är ett digitalt hälso- och livsstilsverktyg som ska hjälpa oss anhöriga att förbättra vår egen hälsa. 

Att vara anhörig har ofta stor negativ inverkan på den egna hälsan, det vet vi. Det är också vanligt att anhörigas egen hälsa hamnar i skymundan och helt glöms bort. Anhörighälsa innehåller övningar och ett stort bibliotek av texter, skrivna av läkare och forskare, som ger dig stöd och tips för hur du som anhörig kan påverka ditt mående och din hälsa i positiv riktning. 

Anhörighälsa utgår från den senaste forskningen och inspirerar dig att tillämpa kunskapen på ett personligt sätt i din vardag som anhörig för att lättare förebygga och hantera livsstilssjukdomar som typ 2-diabetes, högt blodtryck och hjärtkärlsjukdom. Du får se hur inställningen till mat och motion, stress och livsbalans, existentiella frågor och relationer, hänger samman och påverkar hälsan på ett genomgripande sätt.

Verktyget har utvärderats i forskningsstudier med synnerligen uppmuntrande resultat. Många beskriver hur det har förändrat hur de ser på sig själva och sin hälsa, vilket inte bara påverkat deras levnadsvanor utan även deras grundläggande livsinställning.

Anhörighälsa är enkelt att använda och fungerar på alla datorer, läsplattor och smarta telefoner. 

Så gör du för att komma igång redan idag:

För att skapa ditt personliga konto går du in på webbsidan partner.priushealth.org/sv. Kontot skapar du genom att:

  1. Klicka på LOGGA IN 
  2. Välj sedan REGISTRERA DIG HÄR för att skapa ditt konto
  3. Du anger din epostadress, ditt användarnamn och lösenord som du väljer själv
  4. Registreringskoden är anhörighälsa
  5. Nu är allt klart och det är bara att sätta igång med att förbättra din hälsa!

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer