Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ny intervjustudie om delaktighet vid vård i hemmet

Mitt under pågående pandemi behöver hundratusentals patienter fortsätta att få vård i hemmet genom den kommunala hälso- och sjukvården. Göteborgsregionens (GR) forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst har intervjuat elva patienter och åtta anhöriga i sju kommuner.

Resultaten, som presenteras i en färsk rapport, visar att patienter och anhöriga under denna speciella situation ibland upplevt att de behövt göra avkall på sina önskemål och delvis ge upp beslutanderätten över sitt eget hem.

Sammanfattande text: Michael Nystås, Foto: Göteborgsregionen.se

 

Läs mer och ta del av rapporten här:

https://goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/arbetsmarknad-och-social-valfard/nyhetsarkiv-valfard/nyheter-valfard/2021-02-24-pandemin-staller-fragan-om-delaktighet-vid-vard-i-hemmet-pa-sin-spets.html

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer