Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ny intervjustudie om delaktighet vid vård i hemmet

Mitt under pågående pandemi behöver hundratusentals patienter fortsätta att få vård i hemmet genom den kommunala hälso- och sjukvården. Göteborgsregionens (GR) forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst har intervjuat elva patienter och åtta anhöriga i sju kommuner.

Resultaten, som presenteras i en färsk rapport, visar att patienter och anhöriga under denna speciella situation ibland upplevt att de behövt göra avkall på sina önskemål och delvis ge upp beslutanderätten över sitt eget hem.

Sammanfattande text: Michael Nystås, Foto: Göteborgsregionen.se

 

Läs mer och ta del av rapporten här:

https://goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/arbetsmarknad-och-social-valfard/nyhetsarkiv-valfard/nyheter-valfard/2021-02-24-pandemin-staller-fragan-om-delaktighet-vid-vard-i-hemmet-pa-sin-spets.html

 
EXTRAKONGRESS 2021

EXTRAKONGRESS 2021

Du vet väl att Anhörigas Riksförbunds extrakongress 2021 går av stapeln 16-17 april.

   Läs mer här

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer