Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Ny broschyr från SKR – Råd för psykisk hälsa

Sveriges kommuner och regioner har tagit fram en ny broschyr med råd för psykisk hälsa. Lättillgänlig, lättläst och med många bra råd spaltas upp  och visar vad och hur man kan göra för att förbättra eller bibehålla en god psykisk hälsa.

Med anledning av coronapandemin har SKR tagit initiativ till en stödlista som uppdateras löpande med tips på olika former av aktiviteter i kristid. Ett stort antal aktörer medverkar till att utveckla stödlistan.

Utifrån arbetet med stödlistan har det tagits fram en broschyr med råd om hur du kan ta hand om din psykiska hälsa och må bättre. Det finns även tips på vart du kan vända dig i stunder när livet känns svårt eller om du behöver någon att prata med.

Broschyren kan spridas i flera sammanhang till exempel i möte med patienter och brukare i primärvården, tandvården eller socialtjänsten eller av civilsamhällesorganisationer.

Läs mer här Den här finns även tillgänglig på andra språk och vill man beställa fysiskt exemplar kan man göra det här: Beställning broschyr psykisk hälsa – SKR

Vänligen klicka på bilden här nedanför om du vill ladda hem en PDF-version.

 

Text: Sveriges kommuner och landsting, www.skr.se

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer