Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten ‘Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – Underlag till nationell strategi’

Förord från rapporten:

I regleringsbrevet för 2020 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag för en nationell strategi för anhöriga utöver det som framgår av det tidigare uppdraget att ta fram ett underlag till en nationell strategi för anhöriga till äldre. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2021.

Projektledare för uppdraget var utredaren Karin Gavelin. Juristen Elin Karlsson ansvarade för genomgång av regelverk och domstolspraxis. I arbetet medverkade också bland annat Agnes Lundström, Magdalena Helgesson, Ebba Hedlund, Kristina Lindholm, Kenneth Levin och Sanja
Magdalenić. Eva Wallin har varit ansvarig enhetschef. Nationellt kompetenscentrum anhöriga har bistått med kunskap, kontakter, text och forskningsresultat samt värdskap för digitala möten. Anhörigas Riksförbund och Martina Takter har bistått med data från förbundets kommunundersökning. Sveriges Kommuner och Regioner har bistått med kunskap, kontakter och värdskap för digitala möten.

Socialstyrelsen vill tacka dessa organisationer samt alla anhöriga, organisationsföreträdare, professionsföreträdare, forskare och andra som med stort engagemang och kunnande har bidragit i arbetet med underlaget.

Olivia Wigzell
Generaldirektör

Läs hela rapporten här >>

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer