Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nu börjar Anhörigveckan 2021

Nationella anhörigdagen 6 oktober blev ju till och med upphöjd till en europeisk nivå förra året och är numera europeiska anhörigdagen. Det är ju fantastiskt att anhörigskapet runt om i Europa får lyftas på ett internationellt plan.

I år, liksom i fjol, tror vi att det inte kommer att bli lika många arrangemang för att högtidlighålla Anhörigdagen som det var innan pandemin. För att ändå inspirera och ge olika perspektiv har vi satt ihop en handfull föreläsningar och informationsvideor som man gärna får titta på samt dela vidare till andra. Eller kanske ha som diskussionsbas vid någon sammankomst eller lokalföreningsaktivitet.

Här hittar du mer info >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer