Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering Ulf Ekberg

Ulf Ekberg, Stockholm
Medlem i Anhörigföreningen i Sigtuna
Född 1949

Ulf är ledamot i anhörigföreningens styrelse och har i den funktionen varit en viktig resurs för föreningen vid förhandlingsbordet vid kommunala kontakter. Har under många år varit politiskt aktiv bl.a. i fullmäktigegruppen i Stockholm, Brand- och Civilförsvarsnämnden samt i stadsdelsnämnder.

Mångårig erfarenhet från föreningslivet där Ulf har haft uppdrag som ordförande och sekreterare. Har också erfarenhet från valberedningsuppdrag.

Administrativ erfarenhet från kontorsarbete. Har undervisat om bl.a. hemskydd via Civilförsvars-förbundet.

Ulf är också väl insatt i EU-frågor och anlitas av företag som föredragshållare kring dessa frågor.

Är intresserad av föreningslivet och är beredd att i Anhörigas Riksförbund finnas med som en stödjande part både vid nystart av föreningar som att medverka med stödjande insatser i föreningar med särskilda behov.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:
Ulf är kunnig och lätt att samarbeta med. Som sekreterare i Anhörigföreningen har han med sin bakgrund varit en stor tillgång i samband med föreningens kommunala kontakter. Inte minst i olika förhandlingssituationer. Ulf har under många år haft olika politiska uppdrag inom Stockholms kommun som givit honom bred föreningserfarenhet.

Valberedningen föreslår kongressen besluta att välja Ulf Ekberg, Stockholm som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

Se Ulfs presentationsfilm här:

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer