Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering Rolf Lundin

Rolf Lundin, Ljung
Medlem i Anhörigföreningen i Vårgårda
Född 1944

Rolf har under de tre senaste mandatperioderna varit en av förbundets förbundsrevisorer.

Har akademisk examen i ekonomi och har arbetat som fastighetsmäklare.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:
Med Rolfs bakgrund inom föreningslivet, sin ekonomiska utbildning och framförallt genom sina senaste 8 år som revisor är han väl lämpad för ett fortsatt uppdrag som revisor i Anhörigas Riksförbund.

Valberedningen föreslår kongressen besluta att välja Rolf Lundin, Ljung till ledamot i revisionen.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer