Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering Marléne Lund Kopparklint

Marléne Lund Kopparklint, Karlstad
Medlem i Anhörigföreningen i Karlstad
Född 1973

Marléne är författare och har utgivit två självbiografiska romaner som baseras på hennes uppväxt under en mycket påfrestande hemmiljö. Hennes intressepolitiska
engagemang inleddes 2004 då hon arbetade inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Karlstads kommun. Marléne har därefter varit kommunalråd
i Karlstad kommun under två mandatperioder fram till 2018. Under sin tid som kommunalråd har hon suttit i ett flertal nämnder inom vård och omsorg. Sedan
2018 är Marléne riksdagsledamot i Sveriges Riksdag och i det uppdraget finns hon i Stockholm tisdag – torsdag varje vecka.
Marléne vill arbeta för att bredda målgruppen för Anhörigas Riksförbund och förtydliga för kommuner och regioner vikten av stöd till anhöriga och frivilliga
anhörigvårdare.

Marléne har i sitt uppdrag som första riksdagsledamot startat upp ett tvärpolitiskt anhörignätverk i Riksdagen i syfte att utveckla anhörigfrågorna framåt på högsta
nivå. Hon har också rest runt i flera kommuner och föreläst hur hon i samarbete med lokala anhörigföreningen i Karlstad byggt upp ett föredömligt anhörigstöd
i kommunen. Hur man skall arbeta vidare så att fler anhöriga får samhällets stöd.
Mörkertalet är vår tids största utmaning när det gäller dessa frågor men helt avgörande att de tas fram i ljuset.

Marléne ser fram emot ett engagemang i Anhörigas Riksförbund för att bidra till
att föra anhörigfrågorna framåt.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:
Erfarenheterna av vårt samarbete med Marléne Lund Kopparklint som ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Karlstad kommun och hennes engagemang i
Anhörigföreningen i Karlstad motiverar vår nominering.

Valberedningen föreslår kongressen besluta att välja Marléne Lund Kopparklint, Karlstad som vice ordförande i förbundsstyrelsen.

Se Marlénes presentationsfilm här:

Nomineringsfilm Marlene Lund Kopparklint

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer