Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering Ingrid Sandelin

Ingrid Sandelin, Hörby
Medlem och ordförande i Anhörigföreningen i Hörby
Född 1943

Ingrid Sandelin har under en lång följd av år varit aktiv inom Anhörigas Riksförbund på lokal såväl som på central nivå. Under senaste mandatperioden har hon innehaft uppdraget som vice förbundsordförande. Tidigare har Ingrid också varit ordförande i förbundets valberedning under en mandatperiod.

Ingrid är aktiv politiker i Sjöbo kommun och arbetar med vård- och omsorgsfrågor som hon har lång erfarenhet av. Ingrid är fortfarande idag anhörigstödjare till en nära vän och har flera frivilliga uppdrag i Hörby kommun.

Lokalt har hon varit ordförande i Hörby lokalförening sedan starten 2010 och i sitt uppdrag har Ingrid varit en viktig företrädare för anhöriga i sina kontakter med kommunen och andra samhällsinstanser.

Ingrids kunskaps- och erfarenhetsbakgrund och det förtroendeskapande intryck hon ger gör henne lämplig som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

Anhörigföreningens motivering till nominering:

Ingrid har ett positivt och medvetet förhållningssätt. Den grundar sig både i yrkeskunskap samt i hennes personlighet. Hon är respektfull och lyhörd vilket gör henne omtyckt bland anhöriga. God lyssnare. I vår förening visar hon goda ledaregenskaper, driver föreningen framåt och belyser vikten av en anhörigförening i kommunen. Både för yngre och äldre generationer.
Ingrid är målmedveten och påläst. Upplevs lösningsfokuserad, ser både helhet och delar. Antar nya arbetsuppgifter som en utmaning.

Valberedningen föreslår kongressen besluta att välja Ingrid Sandelin, Hörby till ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

 

Se Ingrids presentationsfilm här:

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer