Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering Eva Sixt

Eva Sixt, Göteborg
Medlem i Anhörigföreningen i Mölndal
Född 1945

Eva har under den gångna mandatperioden varit ledamot i förbundsstyrelsen där hon genom sin gedigna bakgrund och erfarenheter inom sjukvården tillfört förbundet
värdefulla kunskaper.

Eva har arbetat som kliniker i patientnära arbete men också med forskning och undervisning. Har under ett antal år varit verksamhetschef för Geriatrik Sahlgrenska.
Under en viss tid också processansvarig för vården av de mest sjuka äldre på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hon har under den gångna mandatperioden medverkat vid framtagning av utbildningsunderlaget till förbundets ”Vidareutbildning för anhörigkonsulenter”. Denna
bedrivs i form av folkhögskoleutbildning där Eva också medverkar som föreläsare om frågor kring etik.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:
Eva är mycket lämplig för fortsatt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen genom sin utomordentligt gedigna kunskaper som geriatriker, forskare och verksamhetschef
på Sahlgrenska sjukhuset.
Hon är också känd av kanslipersonalen.

Valberedningen föreslår kongressen besluta att välja Eva Sixt, Göteborg som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

Se Evas presentationfilm här:

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer