Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering Brita Karlsson

Brita Karlsson, Nol
Medlem och ordförande i Anhörigföreningen Omtanke i Ale kommun
Född 1950

Brita var med och startade Anhörigföreningen Omtanken i Ale kommun för 8 år sedan. Hon representerar anhörigföreningen i kommunens Funktionshinderråd.
Genom sitt politiska engagemang är Brita ordinarie ledamot i kommunens vård- och omsorgsnämnd. Har under ett antal år haft fosterbarn.

Under sin aktiva tid som anställd var Brita facklig engagerad och som sådan deltagit i bolagsstyrelsens sammanträden.
Under den senaste mandatperioden har Brita suttit som ordinarie ledamot i Förbundsstyrelsen.


Anhörigföreningen Omtankes motivering till nominering:

Har erfarenhet som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen under senaste mandatperioden.
Har stort intresse att finnas med och driva anhörigfrågorna.
Drivande, lyhörd, energisk och kunnig.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer