Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering Bo Neikter

Bo Neikter, Danderyd
Medlem i Anhörigföreningen i Danderyd
Född 1938

Nominerad av Anhörigföreningen i Solna.
Bo var med och startade Anhörigföreningen i Danderyd för ett tiotal år sedan och var dess ordförande fram till årsmötet 2019.

Bo är skattejurist och har drivit egen firma. Har erfarenhet av styrelseuppdrag i ideella och ekonomiska föreningar.

Anhörigföreningen i Solnas motivering till nomineringen:
Jurist med mångårig erfarenhet av styrelsearbete som dessutom varit föreningsverksam sedan 40-50 år tillbaka. Bo har också under innevarande mandatperiod varit ledamot i förbundets stadgekommitté.

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer