Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering Anne Westergaard

Anne Westergaard, Hörby
Medlem i Anhörigföreningen i Höör
Född 1949

Anne har varit ekonomiansvarig i större internationella företag fram till pensioneringen.

Aktiv redovisningskonsult. Kassör i lokal förening. Internrevisor i ett antal föreningar utöver Anhörigas riksförbund.

Anne har under de två senaste mandatperioderna varit en av förbundets förbundsrevisorer.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:
Anne är noggrann i sitt arbete, kunnig och ansvarstagande i sitt utövande som revisor. Har ett stort omvärldsperspektiv både nationellt och internationellt. Hon passar bra som ordinarie revisor för Anhörigas Riksförbund.

Valberedningen föreslår kongressen besluta att välja Anne Westergaard, Hörby till ledamot och sammankallande i revisionen.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer