Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering Ann-Marie Högberg

Ann-Marie Högberg, Huddinge
Medlem i Anhörigföreningen i Nacka
Född 1949

Ann-Marie har varit ordförande i Anhörigas Riksförbund under de senaste fem åren. Ann-Marie har under sin tid som förbundets ordförande engagerat och med intresse fullföljt sitt uppdrag och varit en viktig företrädare för förbundet.

Ann-Marie har en gedigen erfarenhetsbakgrund från sitt yrkesverksamma liv som sjuksköterska inom psykiatri, neurologi, med personer med utvecklingsstörning samt med missbruksvård.

En röd tråd i Ann-Maries yrkesliv och mångåriga politiska engagemang har handlat om hälsa/sjukdom och funktionsnedsättning/funktionshinder. Frågor som engagerat henne, inte minst utifrån hur många anhöriga drabbas hårt av samhällets brister på kunskap och insatser. Ann-Marie har egna erfarenheter av anhörigstöd.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:

Hänvisning till ovanstående.
Väl känd med ett stort engagemang för förbundet. Kunnig, glad och alltid påläst. Lätt att nå. En utmärkt person för uppdraget som förbundsordförande. Har under de fem år hon varit förbundsordförande skött sitt uppdrag mycket bra.

Valberedningen föreslår kongressen besluta att välja Ann-Marie Högberg, Huddinge till förbundsordförande i förbundsstyrelsen.

Se Ann-Marie Högbergs nomineringsfilm här.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer