Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering Ann-Margret Blomqvist

Ann-Margret Blomqvist, Finspång
Medlem i Anhörigföreningen i Finspång
Född 1950

Ann-Margret har varit ledamot i Finspångs Anhörigförening sedan föreningens nystart 2015. Var också aktiv i den tidigare anhörigföreningen som av skilda orsaker blev vilande under några år.

Arbetar aktivt i den lokala anhörigföreningen.

Ann-Margret har under många år arbetat som undersköterska inom demensvården i kommunen. På grund av sitt intresse för anhörigfrågor utsågs hon att ingå i ett team som under flera år arbetade med uppbyggnaden av kommunens anhörigstöd. Under innevarande mandatperiod har Ann-Margret varit regelbundet aktiv i Anhöriglinjen.

Hon har erfarenhet av anhörigstöd i familjen.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:
Kunnig i anhörigfrågor. Förtroendeingivande. Arbetar med stort intresse utan egenintresse. Bemannar med god insats Anhöriglinjen. Varmt engagemang i det lokala anhörigarbetet.
Är under innevarande mandatperiod ersättare i förbundsstyrelse, men bör erhålla en ordinarie plats.

Valberedningen föreslår kongressen att välja Ann-Margret Blomqvist, Finspång som ersättare i förbundsstyrelsen.

Se Ann-Margrets presentationsfilm här nedanför:

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer