Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nominering Anders Norrman

Anders Norrman, Göteborg
Medlem i Anhörigföreningen i Göteborg
Född 1953

Anders har lång anhörigerfarenhet och är aktiv i anhörigföreningens verksamhet.

Han har tidigare erfarenhet som ordförande och ledamot i olika föreningar. Anders är civilekonom och haft uppdrag som produktchef/inköpare inom ICA specialvaror, inköpschef, grundare till Team Sportia samt VD inom New Balance – ett amerikanskt sportföretag. Viktiga ekonomiska erfarenheter i styrelsearbetet. Under många år innan pensioneringen arbetade Anders som gymnasielärare och rektor med undervisning i juridiska och ekonomiska ämnen.

Anders har också genom nätverket “Gilla Din Ekonomi” hållit föredrag i olika sammanhang i ekonomiska och juridiska frågor i syfte att höja kompetensen i dessa frågor. Har stort intresse för ett engagemang inom Anhörigas Riksförbund då förbundets frågor ligger honom och familjen nära. Vill gärna ingå i förbundsstyrelsen och på så sätt genom sina kunskaper och erfarenheter vara med och bidra till att föra förbundets frågor framåt.

Anhörigföreningens motivering till nomineringen:
Gedigen bakgrund som lärare, egenföretagare, chefsbefattningar. Anders är intresserad, drivande och engagerad. Har lång anhörigerfarenhet.

Valberedningen föreslår kongressen besluta att välja Anders Norrman, Göteborg som ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen.

Se Anders presentationsfilm här:

Nomineringsfilm Anders Norrman (1)

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer