Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Nka bjuder på kostnadsfritt webbinarium

Tillsammans ökar vi medvetenheten om barn som anhöriga.

 
Imorgon kl 10:00-12:00. på nationella och europeiska anhörigdagen, bjuder Nationellt kompetenscentrum anhöriga på ett kostnadsfritt webbinarium för att uppmärksamma anhörigas situation i Sverige och runt om i Europa.
 
Läs mer och anmäl dig här >>
 
Text: Nka
Foto: t.v. Stellan Herner, t.h. Pixabay
 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer