Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

”Närståendevård är en del av livet”

Att låta närståendevårdare dela med sig av sina erfarenheter till andra genom ett erfarenhetsmentorskap är ett koncept som just nu testas i Österbotten. Den 11–12 oktober 2019 samlades 25 tidigare närståendevårdare ute på Alskat lägergård i Korsholm för att lära sig mer om hur en erfarenhetsmentor genom kamratstöd kan hjälpa nuvarande närståendevårdare.

 

Initiativtagare till detta är Åbo Akademi (ämnet socialpolitik och Centret för livslångt lärande) tillsammans med Folkhälsan och Yrkeshögskolan Novia. Pilotutbildningen är en del av verksamheten i samarbetsparternas LEADER-projekt som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Aktion Österbotten, Svenska Kulturfonden och Aktiastiftelsen. Konceptet baserar sig på en katalansk modell av mentorskap.

 

Vi på Anhörigas Riksförbund känner att detta är ett jätteintressant ämne och inspirerande koncept med mentorskap, så vill dela vidare informationen från Åbo Akademi.

Läs mer här >> 

 

Text och bilder: Stefan Westergård, Centret för livslångt lärande

Fotot föreställer: Utbildningsplanerare Lisabet Sandin-Kula, projektkoordinator Sarah Åkerman och Pia Nabb, koordinator för äldre och hälsa på Folkhälsan.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer