Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

“Närståendevård är en del av livet”

Att låta närståendevårdare dela med sig av sina erfarenheter till andra genom ett erfarenhetsmentorskap är ett koncept som just nu testas i Österbotten. Den 11–12 oktober 2019 samlades 25 tidigare närståendevårdare ute på Alskat lägergård i Korsholm för att lära sig mer om hur en erfarenhetsmentor genom kamratstöd kan hjälpa nuvarande närståendevårdare.

 

Initiativtagare till detta är Åbo Akademi (ämnet socialpolitik och Centret för livslångt lärande) tillsammans med Folkhälsan och Yrkeshögskolan Novia. Pilotutbildningen är en del av verksamheten i samarbetsparternas LEADER-projekt som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Aktion Österbotten, Svenska Kulturfonden och Aktiastiftelsen. Konceptet baserar sig på en katalansk modell av mentorskap.

 

Vi på Anhörigas Riksförbund känner att detta är ett jätteintressant ämne och inspirerande koncept med mentorskap, så vill dela vidare informationen från Åbo Akademi.

Läs mer här >> 

 

Text och bilder: Stefan Westergård, Centret för livslångt lärande

Fotot föreställer: Utbildningsplanerare Lisabet Sandin-Kula, projektkoordinator Sarah Åkerman och Pia Nabb, koordinator för äldre och hälsa på Folkhälsan.

 
EXTRAKONGRESS 2021

EXTRAKONGRESS 2021

Du vet väl att Anhörigas Riksförbunds extrakongress 2021 går av stapeln 16-17 april.

   Läs mer här

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer