Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Medmänsklighet och besöksförbud

Debattartikel: Medmänsklighet och besöksförbud.

Anhöriga har under sommaren i begränsad omfattning kunnat träffa sina närstående på omsorgsboenden utomhus trots det besöksförbud som fortfarande råder åtminstone till slutet av augusti. Mötena har varit väderberoende och arrangemangen med plexiglasskivor etc har försvårat hörbarheten och känslan av närvaro. Speciellt gäller det när de närstående har kognitiva begränsningar som olika former av demens. Men det är också de som är allra mest beroende av kontinuitet och bekräftelse från dem som känner dem bäst, deras anhöriga. Möjligheten att över huvud taget ses har också skilt sig från äldreboende till äldreboende.

Vi är väl medvetna om att de som bor på äldreboende är en särskild riskgrupp. Men trots att de anhöriga inte tillåtits träffa de sina har smittan spridits förskräckande. Anhöriga har alltså inte varit den största riskfaktorn. Men det är anhöriga och deras närstående som drabbas. Självklart måste de äldre skyddas – och skyddas bättre än hittills, men livskvalitet innebär lite mer än att inte smittas av en dödlig sjukdom.
Anhöriga har under en lång tid upphävt sina röster och påpekat de dystra förhållanden som råder inom äldrevården och den nedmontering som skett av omsorgsboendena. Covid-19 har synliggjort det som få hittills velat lyssna till eller åtgärda. Att anhöriga nu rapporteras ta sig in på äldreboenden för att träffa sina närstående trots besöksförbud visar att man tröttnat på att tala för döva öron och att stängas ute från insyn i sin närståendes tillvaro.
Hur vi behandlar de äldre i vårt samhälle är ett mått på vår medmänsklighet. Se därför till att besöken av anhöriga på äldreboenden blir möjliga även inomhus med rimliga säkerhetsåtgärder som tar hänsyn till situationen för såväl de äldre som deras anhöriga! NU!

Insänt av: Ann-Marie Högberg Ordförande Anhörigas Riksförbund, Anita Oxburgh Anhörigföreningen på Södermalm, Solweig Backlund Uppsala Anhörigförening, Lena Hulten Anhörig Göteborg, Sonja Hall Anhörigföreningen i Vallentuna, Stefan Bauer Svedala Anhörigförening, Birgitta Odelstierna Anhörigföreningen i Kungsbacka, Aina Granath Anhörigföreningen i Mölndal, Britt Jakobsson Anhörigföreningen i Danderyd, Helen Hellkvist Anhörigföreningen i Växjö med omnejd, Elisabeth Eliasson Anhörigföreningen i Piteå, Brita Karlsson Anhörigföreningen Omtanken – Ale, Ingvar Lindgren Anhörigföreningen i Mullsjö, Kennerth Pettersson Anhörigföreningen Eksjö, Lennart Backman Järfälla Anhörigförening, Ulla Molin Anhörigföreningen i Solna, Anita Ögren Sigtuna Anhörigförening, Gun-Britt Björevall Anhörigföreningen i Karlstad, Mona Hermansson Anhörigföreningen i Vårgårda, Ann-Marie Wahlberg Andersson Värmdö Anhörigförening, Gun Tornevik Nacka Anhörigförening, , Inga-Maj Racksäter Anhörigföreningen i Finspång Britta Nilsson Årjäng Anhörigförening, Ingrid Sandelin Anhörigföreningen i Hörby, Siv Nilsson Anhörigföreningen i Hässleholms kommun, Gun-Britt Lydén Anhörigföreningen i Halmstad, Harriet Ringvall Anhörigvårdarföreningen Norrtälje.

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer