Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Marléne Lund Kopparklint tar över ledartröjan i Anhörigas Riksförbund

Marléne Lund Kopparklint är ny ordförande för Anhörigas Riksförbund. Hon valdes på förbundets kongress i Uppsala den 21 april. “Nu fortsätter vår resa tillsammans för att förverkliga förbundets uppgift och mål”, säger hon.

Marléne Lund Kopparklint är dock inget okänt namn för förbundets medlemmar. Den senaste mandatperioden har hon varit vice ordförande i förbundsstyrelsen. Nu växlar hon upp i en tyngre roll:

– Jag är glad och hedrad över förtroendet, och ska göra mitt bästa för att leda förbundet in i framtiden och föra anhörigfrågorna framåt. Det är otroligt viktigt att vårt riksförbund tar sig an de viktiga utmaningar som finns, inte minst den breda målgruppen anhöriga i alla åldrar, de som tar hand om och hjälper nära och kära som av olika anledningar inte klarar av vardagen själva, säger hon.

Marléne Lund Kopparklint är född 1973 i Karlstad, där hon bor med make och två av sina tre barn, fyra hundar och en flock höns. Hon är också nybliven mormor till lilla Selma. Marléne har under många år arbetat med sociala frågor, både som tidigare fältassistent och processledare på socialförvaltningen i Karlstad, och som kommunalråd och ordförande i Vård- och omsorgsnämnden under två mandatperioder. I den rollen har hon fokuserat mycket på frågor som rör äldre, personer med funktionsnedsättning och de anhöriga som finns runtomkring dem.

Marléne Lund Kopparklint har ett omvittnat engagemang för just barn i utsatta familjer och hon växte själv upp under mycket svåra förhållanden, vilket hon också skrivit två självbiografiska böcker om: “Det som inte syns” (2012) och “Maskrosflickan” (2014). En tredje bok är på gång tillsammans med författaren Andreas Slätt som bland annat skrivit den uppmärksammade boken om Kevin-fallet, som utkom 2019.

Sedan 2018 är Marléne Lund Kopparklint ledamot av Sveriges riksdag och sitter där i Miljö- och jordbruksutskottet samt som suppleant i Trafikutskottet. Hon leder även riksdagens anhörignätverk samt riksdagens nätverk för sexuellt brottsutsatta barn, som hon också grundat.

– Nu fortsätter vår resa tillsammans för att förverkliga förbundets uppgift och mål. Vilka är våra målgrupper och hur kan vi möta dem på bästa sätt? Det lokala föreningsarbetet behöver också stärkas och stöttas. Vi ska vara ett lag som jobbar tillsammans för att lyfta dessa viktiga frågor som ofta kommer i skymundan, säger hon.

Marléne Lund Kopparklint efterträder Ann-Marie Högberg, som avgår efter åtta år som förbundsordförande.

TEXT OCH FOTO: MICHAEL NYSTÅS

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer