Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Man orkar, orkar, orkar – tills allt brakar

Artikel från Amos magasin, vinternumret 2022

Att vårda en närstående kan vara väldigt jobbigt, men ibland är det svårt att medge ens för sig
själv. Pandemin satte ljuset på att även anhörigvårdare har en gräns där de inte orkar längre.
Men det finns stöd att få.

Kanske blev pandemin droppen som fick bägaren att rinna över, då många som vårdar en närstående passerade en gräns de legat nära i sina ansträngningar att göra allt de kan. Om det vittnar organisationer och enskilda som erbjuder stöd till anhörigvårdare. Allt fler söker stöd, konstaterar Anhörigas riksförbund.


– Vi såg det ganska snabbt, det blev en kraftig ökning av mejl och samtal till Anhöriglinjen. Det
har länge varit så att anhöriga till närstående med psykisk problematik ringt, men det vi sett nu
är att anhöriga själva får psykisk ohälsa, oftare blir utbrända och får ekonomiska bekymmer, säger förbundets kanslichef Julia Charleson.

Läs hela artikeln här >>

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer