Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Kongress 2023

Varmt välkommen till Anhörigas Riksförbunds Kongress 2023 som kommer att gå av stapeln 21 & 22 april i Uppsala.

För de ombud och medlemmar som har svårt att vara med på plats finns det möjlighet att vara med digitalt via ZOOM.

Inbjudan till årsmötet

Anmälningsformulär för att närvara vid kongressen (digitalt eller fysiskt) Klicka på länken eller fyll i fälten här nedanför.


Anmälan Kongress
T.ex. allergier eller dylikt.

Resan till Uppsala bokar varje deltagare själv, men i samband med kongressanmälan till riksförbundet så bokar riksförbundet ditt hotellrum.


Påskrivet protokoll från Kongress 2023

Verksamhetsberättelsen för 2022 hittar du här >>

Kongresshandlingar inkl revisionsberättelse och årsberättelse finns här >>

Verksamhetsplan 2023-2024 finns här >>

Program hittar du här >>

Dagordning hittar du här >>

Motioner

Följande motioner har kommit in från Solna Anhörigförening

Anhöriglänken

Anhörigstrejken

Anhörigstandarden

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer