Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Kongress 2021

Datum för 2021 års kongress är satta till 16 och 17 april.

Kongressen kommer att ske digitalt eftersom vi tyvärr inte får träffas fysiskt i stora grupper, vilket vi naturligtvis hade hoppats och trott skulle gå att genomföra.


Motioner

Följande motioner har kommit in. Klicka på respektive titel för att kunna läsa hela motionen.

Motion “Genomförandeplan – ett levande verktyg

Motion “Anhörigperspektivet


Nomineringar

Här kommer alla nomineringar till diverse förtroendevalda poster att presenteras. För att få veta mer vänligen klicka på respektive namn, så kommer du vidare till en ny sida med individuell presentation av den nominerade.

 


Här kommer vidare motionssvar och annan information från förbundsstyrelsen att läggas till allt eftersom.

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer