Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Extra kongress 2021

Datum för 2021 års kongress är satta till 16 och 17 april.

Extrakongressen kommer att ske digitalt eftersom vi tyvärr inte får träffas fysiskt i stora grupper, vilket vi naturligtvis hade hoppats och trott skulle gå att genomföra.

Inloggningsdetaljer och annat finner du här >>

 

 


Motioner

Följande motioner har kommit in. Klicka på respektive titel för att kunna läsa hela motionen.

Motion “Genomförandeplan – ett levande verktyg

Motion “Anhörigperspektivet

Fullständiga handlingar för extrakongressen finns här och där finns även motionssvaren på ovannämnda motioner inkluderade.

Handlingar – klicka antingen på själva ordet eller på den lilla bilden till höger, så öppnas dokumentet i ett nytt fönster.

 

 

Verksamhetsberättelse – klicka antingen på själva ordet eller på den lilla bilden till höger, så öppnas dokumentet i ett nytt fönster.

 

 

 

 

 

Val 2021 – klicka antingen på själva ordet eller på den lilla bilden till höger, så öppnas dokumentet i ett nytt fönster.

Alla nomineringstexter och presentationsfilmer ligger även nedanför på individuella flikar.

 

 

 


Nomineringar & valberedningen förslag

Här kommer alla nomineringar och valberedningens förslag till diverse förtroendevalda poster att presenteras. För att få veta mer vänligen klicka på respektive namn, så kommer du vidare till en ny sida med individuell presentation av den nominerade.

 


Anmälan för alla ombud och lokalföreningar ska vara kansliet tillhanda senast 11 mars.
Vänligen fyll i ett av dessa anmälningsformulär i Word-format eller i PDF-format och skicka in till info@anhorigasriksforbund.se
Det går också bra att ringa in sin anmälan eller alternativt bara maila utan anmälningsformuläret.

Anmälan för direktanslutna medlemmar ska vara kansliet tillhanda senast 6 april.

 
EXTRAKONGRESS 2021

EXTRAKONGRESS 2021

Du vet väl att Anhörigas Riksförbunds extrakongress 2021 går av stapeln 16-17 april.

   Läs mer här

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer