Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 12.00, 13.30 - 15.00
Onsdag 19.00 - 21.00

Kongress 2020

Anhörigas Riksförbund hälsar välkomna till förbundets kongress i Uppsala, 17 – 18 april i Uppsala. Kongressen är Anhörigas Riksförbunds högsta beslutande organ som hålls vart tredje år. På kongressen väljs förbundets förtroendevalda som styrelse, valberedning och revisorer med flera. På kongressen behandlas också motioner från medlemmarna.

Vid årsmötet 2019 antogs ett par motioner och vid kongressen i Uppsala ska arbetet med dessa återrapporteras. Den ena rör utmärkelsen Årets anhörigkommun som vi beslutat att dela ut årligen till den kommun som visat sig ha en extra god anhörigverksamhet. Den andra handlar om att vi i framtiden ska utse ambassadörer som med hjälp av sin egen person kan lyfta vår fråga och synliggöra den på ett bra sätt.

Men kongressens kanske viktigaste programpunkter kommer vara de nya policydokument som förbundet jobbar med. Ett nytt intressepolitiskt program, en vision och en värdegrund ska antas. Under 2019 har arbetsgrupper tagit fram förslag som nu skickats på remiss till föreningarna. Remisserna finns också att läsa via länkar här nedan.

Remiss Intressepolitiskt program
Remiss Vision och värdegrund

Kongressen kommer att hållas på Scandic Upplandia

Program

Ytterligare information riktad till lokalföreningarna finner ni på Föreningssidorna

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som på behöver hjälp med att klara sin vardag

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer