Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Välkommen till kongress i Uppsala 17-18 april 2020

Nu är det klart att nästa förbundskongress kommer att hållas i den vackra staden Uppsala 17-18 april 2020. Som vanligt hoppas vi på stor uppslutning från alla våra föreningar runt om i landet för det är många intressanta frågor som ska diskuteras och en hel del viktiga beslut som ska fattas.

Valberedningen är som vanligt i full färd med att dammsuga våra anhörigföreningar på duktigt folk som kan tänkas vilja bidra med sin tid i det viktiga arbetet inom något av förbundets organ. Ny styrelse, ny stadgekommitté och nya revisorer ska väljas. Vid förra årsmötet antogs ett par motioner och nu ska arbetet med dessa återrapporteras Den ena rör utmärkelsen Årets anhörigkommun som vi beslutat att dela ut årligen till den kommun som visat sig ha en extra god anhörigverksamhet. Den andra handlar om att vi i framtiden ska utse ambassadörer som med hjälp av sin egen person kan lyfta vår fråga och synliggöra den på ett bra sätt. Men kongressens kanske viktigaste programpunkter kommer vara de nya policydokument som förbundet jobbar med. Ett nytt intressepolitiskt program, en vision och en värdegrund ska antas.

Arbetsgrupperna har nu tagit fram förslag som nu skickats på remiss till föreningarna. Remisserna finns också att läsa via länkar här nedan

Remiss Intressepolitiskt program
Remiss Vision och värdegrund

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer