Ring Anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Kommuner erbjuds kostnadsfri föreläsning om anhörigperspektiv

Anhörigas Riksförbund erbjuder under 2023 kostnadsfria dialogföreläsningar om anhörigperspektiv för beslutsfattare, chefer och medarbetare i alla kommuner. ”Det ligger rätt i tiden och man pratar mycket om stöd till anhöriga. Det är dags att tänka bredare och ha ett anhörigperspektiv för att minska trycket”, säger Martina Takter, projektledare på Anhörigas Riksförbund.

Hon är fil lic i socialt arbete och har tidigare genomfört en studie om anhörigas erfarenheter under covid 19-pandemin, och kartlagt kommunernas stöd till anhöriga. Medel från Socialstyrelsen gör det nu möjligt för henne att besöka kommuner runt om i hela Sverige.
– Syftet är att sprida och stärka anhörigperspektivet. Jag ska ha dialogföreläsningar och få deltagarna att reflektera över vad de behöver göra och hur man skulle kunna tänka utifrån den funktion och roll man har. Det är det som är grundidén med projektet. Vem är det som behöver göra vad utifrån ett anhörigperspektiv? säger Martina Takter.

Det är ett omfattande projekt, i praktiken en Sverigeturné under parollen #Anhörigperspektiv. Under hela 2023 kan kommunerna boka in Martina Takter. Inbjudan kommer inom kort att skickas ut till samtliga 290 kommuner. De första föreläsningarna äger rum i maj. Målgruppen är beslutsfattare, chefer och medarbetare.
– Kommunerna är ju experter på sin verksamhet och kan nu få stöd i att förstå vad de behöver göra.   Politikerna och cheferna är de som kan skapa förutsättningar genom att ta fram policydokument och strategier så att medarbetare ska kunna utföra arbetet i mötet med människor, förklarar Martina Takter.
En del i projektet är en helt ny kartläggning av kommunernas befintliga stöd till anhöriga som Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) gör på uppdrag av Anhörigas Riksförbund:
– Det handlar om att ta reda på vilka kommuner som redan har policydokument och strategier kring stöd till anhöriga.  Jag hoppas kunna plocka goda exempel att ha med mig ut.

Förra våren fattade den dåvarande regeringen ett beslut om en nationell anhörigstrategi som ska stärka anhörigperspektivet inom hälsovård, sjukvård och omsorg, och ge ett mer likvärdigt stöd till anhöriga oavsett var man bor.
– Jag menar att ett anhörigperspektiv är betydligt vidare än så. Om jag till exempel arbetar med HR-frågor och var femte i förvärvsarbetande ålder är en anhörig med någon form av omsorgssituation, då är sannolikheten stor att några av dessa är medarbetare i den egna organisationen. Anhörigperspektivet är jätteviktigt i så många fler delar, inte bara i den faktiska verksamheten där man möter anhöriga och brukare. Därför behöver vi ha med både politiker, chefer och medarbetare på tåget. Vi behöver helt enkelt bredda perspektivet, säger Martina.

Ute i kommunerna kommer hon att presentera aktuell forskning och information om vad ett anhörigperspektiv är och vad det kan betyda i deras verksamhet. Projektet backas upp av hashtaggen #Anhörigperspektiv i sociala medier, där Martina ska dela med sig av sina erfarenheter under resans gång. Hon är förväntansfull och hoppas på stor uppslutning:
– Det ska bli jätteroligt att få träffa kommunerna och se deras bredd. Det är viktigt att framhålla att det är helt kostnadsfritt att anlita mig. Jag har redan fått flera förfrågningar, avslutar Martina Takter.

TEXT OCH FOTO: MICHAEL NYSTÅS

Klicka här för att se inbjudan i utskriftsformat >>

Följ #Anhörigperspektiv på Instagram:
https://www.instagram.com/anhorigperspektiv

Läs mer:
https://anhorigasriksforbund.se/anhorigperspektiv

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige
Bli medlem

Bli medlem

Med anhörig avses en person som vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som behöver det på grund av fysisk eller psykisk ohälsa, ålder eller funktionsnedsättning.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer