Ring anhöriglinjen: 0200-239 500

Linjen är öppen
Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

Kix Senior – bidra genom att fylla i en enkät

KiX Senior skapar en möjlighet att fortsätta träffa andra när du går i pension från ditt arbete.

Du som är äldre och jobbar på daglig verksamhet eller bor på LSS-bostad är välkommen att delta.
Du blir en del av en grupp som träffas regelbundet.
Genom roliga aktiviteter motverkar vi utanförskap.
Du deltar utifrån dina egna förutsättningar och intressen.
Tillsammans lär vi oss att hitta till, delta i och själva skapa de fritidsaktiviteter vi vill.
Du är med och bestämmer vad vi gör!

Svara på vår enkät!
Är du anhörig eller arbetar med målgruppen? Vi samlar nu in information, erfarenheter och kunskap som kan bidra i framställandet av ett stödmaterial och är tacksamma för all information vi kan få. Genom att svara på frågorna i vår enkät bidrar du till detta arbete med din kunskap och erfarenhet.
https://forms.office.com/r/njpNEASVD1

 
Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Med anhörig menar vi den som stöttar en medmänniska som behöver hjälp med att klara sin vardag.

   Läs mer

Bli medlem

Bli medlem

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktions-nedsättning inte klarar av vardagen på egen hand.

   Läs mer

Anhörigas rättigheter

Anhörigas rättigheter

Anhörigföreningarna arbetar med en mängd olika saker på lokal nivå. Det kan bland annat handla om att stötta anhöriga, ordna olika aktiviteter och påverka lokala politiker.

   Läs mer

Anhörighandboken

Anhörighandboken

Anhörighandboken är ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

   Läs mer